Dzięki Office 365 nauczyciele tworzą warunki do nauki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Dowiedz się jak office 365 pomaga stworzyć nauczycielom odpowiednie warunki do nauki w szkole dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z niepełnosprawności intelektualnej lub ruchowej czy trudności adaptacyjnych. 🎓

 

Chcesz wdrożyć korzyści wynikające z pakietu office 365 do swojej firmy lub instytucji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami: