Vmware wydał aktualizację platformy vCloud Director (vCD)

Firma VMware zaledwie kilka dni temu wypuściła na rynek zaktualizowaną wersję vCloud Director (vCD). Jest to platforma zarządzająca środowiskami chmurowymi typu Infrastructure-as-a-Service (IaaS), które zbudowane są w oparciu o VMware vSphere. Nowe wydanie oznaczono numerem 9.1.0.1 (Build 8825802).

Dzięki wydanemu w marcu VMware vCloud Director (vCD) 9.1, nie musimy martwić się tym, jak budować bezpieczne chmury prywatne dla wielu środowisk IT, znajdujących się w różnych lokalizacjach. Odbywa się to w oparciu o grupowanie zasobów infrastrukturalnych do postaci wirtualnych ośrodków danych i udostępnienie ich użytkownikom przez internetowe portale i interfejsy programowe w postaci zautomatyzowanych i skatalogowanych usług. Dzięki temu zwiększanie zasobów IT o chmurę jest proste i bezpieczne. Dodatkowo, interfejs w VMware vCloud Director 9.1, który oparty jest na HTML, umożliwia łatwe zarządzanie OFV/ OVA.
Na czytelnych zegarach pozwala śledzić bieżące obciążenia procesorów, wykorzystanie pamięci oraz powierzchni.

Aktualizacja vCloud Director (vCD) wprowadza ulepszone środowisko Java Runtime Environment (v. 1.8.0_171) oraz nowe funkcje API, które umożliwiają dodatkową konfigurację zaawansowanych ustawień dla maszyn wirtualnych. Usunięto też kilka błędów z wydania 9.1 udostępnionego na początku roku. Niektóre z rozwiązanych problemów są dosyć istotne, więc firmy korzystające z vCD powinny się zainteresować aktualizacją.

Więcej informacji na temat aktualizacji VMware vCloud Director: https://docs.vmware.com

 

Źródło: http://www.virtual-it.pl/8819-vmware-vcloud-director-9-1-0-1.html