Nowość w ofercie Cisco

Cisco ogłosiło nowość w swojej ofercie – technologię Cisco Plus, która zapewni elastyczne metody zakupu i użytkowania rozwiązań w przystępnym u funkcjonalnym modelu „as-a-service”.
Cisco Plus zapewni dostęp do najlepszych w swojej klasie rozwiązań sieciowych, rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, data center, przechowywania danych, aplikacji i rozwiązań zapewniających obserwowalność.

Przykładowe korzyści technologii Cisco Plus:
– bezpieczeństwo na każdej płaszczyźnie
– elastyczne modele użytkowania
– bezproblemowe i bezpieczne połączenia z aplikacjami i dostawcami usług chmurowych

http://www.virtual-it.pl/11217-cisco-wprowadza-rozwiazania-network-as-a-service.html

Aplikacje Cisco są dostępne w Alterkom. W calu przedstawienia oferty zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami: handlowy@alterkom.pl